Taggat: Mongoliet

Påven tacksam för resan till Mongoliet

Vid den allmänna audiensen på Petersplatsen i går onsdag reflekterade påven Franciskus över sin nyligen avslutade resa till Mongoliet och landets knappt femtonhundra katoliker. Påve Franciskus vittnade under audiensen om att han under sina...

Påven i Mongoliet: stora risker för ditresta kineser

Inför påvens nyligen avslutade besök i Mongoliet hade ett antal katoliker från Kina rest dit för att närvara, trots att besöket innebar betydande risker för dem. Påhittade anledningar till inresan, uttalande till media endast...

Påve Franciskus besöker Mongoliet på sin 43:e apostoliska resa

Vid månadsskiftet augusti–­september kommer Franciskus att vara den förste påven att besöka Mongoliet, landet med de vida stäpperna mellan Kina och Ryssland. Den lilla katolska gemenskapen, som räknar 1450 döpta, vilket utgör 0,2 procent...