Taggat: motu proprio

Påven ger lokala biskopar större befogenheter

Påven ger lokala biskopar större befogenheter

Påve Franciskus utfärdade den 15 februari ett motu proprio som ger de lokala biskoparna befogenhet att fatta fler beslut om bland annat prästseminarier, fortbildning av präster och katekes. Genom dokumentet med en titel på...

Enhet i mångfald eller i likformighet?

Enhet i mångfald eller i likformighet?

Mitt i sommaren kom påvens oväntade motu proprio, Traditionis custodes (”Traditionens väktare”). Med vad man kan uppleva som en motsats till titeln begränsar Franciskus kraftigt firandet av mässan enligt den form som återfinns i...

John Sjögren, gästledare: Tradition och förnyelse är inga motsatspar

Inte alldeles oväntat blev det motu proprio som påve Franciskus lade fram i juli, i vilken han starkt begränsar möjligheten att fira den förkonciliära så kallade ”latinska mässan”, sommarens stora debattämne i katolska kretsar....

Nya regler för den extraordinarie formen av den romerska riten

Nya regler för den extraordinarie formen av den romerska riten

Påve Franciskus har formulerat nya normer för hur den extraordinarie formen av den romerska riten får firas och gestaltas samt vilken roll som tillkommer den. Frågan blir nu biskoparnas ansvar. Med dekretet Traditiones custodes...

Skärpta regler för nya ordnar

Vatikanen publicerade i går onsdag ett motu proprio, som stramar upp reglerna för etablering av nya kommuniteter och institut för det gudsvigda livet. Sedan 2016 har stiftsbiskopar behövt konsultera Vatikanen innan de kunnat godkänna...