Ny rapport om religionsutövning i Sverige

En ny rapport visar att trosutövningen i landet fortsätter att avta. Endast trettiofem procent uppger att de tror på Gud – jämfört med fyrtiosju procent för tio år sedan. Myndigheten för stöd till trossamfund...