Taggat: naturlagen

Nej, man kan inte upphäva den eviga lagen!

En form a dualism tycker jag mig se i repliken på min debattartikel Kan man upphäva den eviga lagen? Om jag nu menar att det finns en lag i skapelsen som är ”evig” måste...

Kan man upphäva den eviga lagen?

Den katolska kyrkan lär att Gud skapat naturen med en evig lag som människan är förpliktad att iaktta och inte överträda. Lagen kommer till uttryck på många sätt och på många ställen i Skriften,...