Taggat: nordiska biskopskonferensen

Herdabrev om den mänskliga sexualiteten från den nordiska biskopskonferensen

Nordiska biskopskonferensen publicerade i helgen ett herdabrev om den mänskliga sexualiteten. ”Många är förvirrade över den traditionella kristna läran om sexualiteten” skriver biskoparna. I sitt herdabrev, som publicerades i lördags på en rad språk,...

Nordiska biskopskonferensen publicerar sammanfattning av synodsvaren

Den nordiska biskopskonferensen har i dagarna skickat in synodsvaren från de nordiska länderna, sammanslagna i ett dokument, till generalsekretariatet för synoden i Rom. Det sammanfogade dokumentet, som kan läsas i helhet på engelska via...

Ukrainska grekisk-katolska kyrkans överhuvud tackar nordiska biskopskonferensen

Överhuvudet för den ukrainska grekisk-katolska kyrkan, ärkebiskop Svetoslav Shevchuk, riktar i ett videomeddelande ett särskilt tack till nordiska biskopskonferensen för deras fördömande av den ryska invasionen. Det var i samband med det nu avslutade...

Nordiska biskopskonferensen uttrycker ”oro” över Tysklands synodala väg

I ett brev till de katolska biskoparna i Tyskland uttrycker den nordiska biskopskonferensen, just nu samlad i Tromsö, ”oro” över den riktning den så kallade synodala vägen inom katolska kyrkan i Tyskland tagit. Det...

Nordiska biskopskonferensen inför EU-omröstning om abort: respektera medlemsländernas autonomi

Den 23 juni väntas EU-parlamentet i en omröstning ta ställning till en rapport om situationen för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter inom EU. I dokumentet definieras abort som vård och en mänsklig...