Taggat: Norge

Turbulens i Caritas Norge

Styrelseordföranden i Caritas Norge Stian Berger Røsland meddelade nyligen att han avgår med omedelbar verkan. Resten av styrelsen kommer att ställa sina platser till förfogande under ett ordinarie styrelsemöte i juni. Avgångarna sker efter...

Norges biskopar svarar på regeringens förslag att ändra abortlagen

Norges regering föreslår att förlänga tidsfristen för abort från graviditetsvecka tolv till arton. Landets katolska biskopar är kritiska och ber att förslaget avslås. De två katolska biskoparna i Norge, biskop Bernt Eidsvig av Oslo...

Rätt till samvetsfrihet i Norge

Rätt till samvetsfrihet i Norge

  Norges högsta domstol satte förra veckan ett nytt prejudikat för samvetsfrihet för husläkare. Domstolen fann att Katarzyna Jachimowicz, en läkare som blev uppsagd pga. att hon inte ville sätta in spiral på en...