En kort introduktion till evangelierna

Tobias Hägerland (Veritas 2021) Evangelierna utgör den viktigaste delen av kyrkans heliga skrifter. Det är ingen tillfällighet att evangelieläsningen har fått en speciellt högtidlig inramning i mässliturgin och att den är förbehållen präster och diakoner....