Taggat: ordensfolk

Tydliga tendenser i USA

En ny undersökning visar, att endast få av de katolska ordnarna med kloster i USA hade en ordensbror eller -syster, som avgav sina eviga löften under fjolåret. Samtidigt ökar andelen av befolkningen, som uppger...

Påven ändrar regler för ordnars ledning

Påven ändrar regler för ordnars ledning

Påve Franciskus har ändrat reglerna för vem som kan leda manliga ordnar, så att även bröder som inte är prästvigda ska kunna leda en kommunitet. Med särskild tillåtelse från Vatikanen kommer nu även manliga...