Stockholms katolska stift: höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare omöjliggör präster från utlandet

I en promemoria i början av maj föreslog regeringen att försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare från och med den 1 oktober ska höjas till en nivå som motsvarar 80 procent av en svensk medianlön, det vill...