Taggat: Ortodoxa kyrkan

Älskad vägvisare till klassisk kristendom: metropoliten Kallistos Ware död

Metropoliten Kallistos (Timothy) Ware av Diokleia har gått bort i London den 24 augusti i en ålder av åttiosju år, efter ett liv fyllt av gudstjänst och liturgi, teologisk forskning och undervisning, dialog och...

Växande protester mot kriget i Ukraina inom rysk-ortodoxa kyrkan

Nu höjs allt fler protester mot kriget från företrädare inom den rysk-ortodoxa kyrkan. Även inom Ukrainas Moskva-unierade ortodoxa kyrka växer motståndet. Katolska biskopskonferenser i många olika länder har tillika med Världskyrkorådet och många andra...

Bysantinsk bönbok

Den ortodoxa kyrkans liturgi präglas helt av bön. Mycket av böneskatten är hämtad ur den heliga Skrift, främst Psaltaren, men många kyrkofäder har skrivit böner, ofta i lyrisk form, som infogats i liturgin. Bönen...

ISTANBUL, TURKEY - AUGUST 31, 2018: Patriarch Kirill of Moscow and All-Russia (L), head of the Russian Orthodox Church, and Patriarch Bartholomew I of Constantinople of the Eastern Orthodox Church during a meeting. Press Office of the Patriarch of Moscow and All-Russia/TASS

Historiska spänningar mellan ortodoxa kyrkor

  Den ekumeniske patriarken av Konstantinopel Bartolomaios I och patriarken av Moskva och hela Ryssland Kirill I befinner sig i en kris som berör hela den ortodoxa kyrkovärlden. Sedan 1991 har kretsar i den...

%d bloggare gillar detta: