Vice ordförande i tyska biskopskonferensen avgår

Biskopen av Osnabrück Franz-Josef Bode, som sedan 2017 även varit vice ordförande för tyska biskopskonferensen, har fått påvens tillåtelse att avgå i förtid. Franz-Josef Bodes avgångsansökan kom efter ett växande ifrågasättande av hans hantering...