Kyrkan i insatser för översvämningsoffren i Bangladesh

De värsta översvämningarna på 20 år har drabbat Bangladesh. Regionen Sylhet hör till de värst drabbade. Hundratusentals människor har lämnat sina hem för att söka skydd och saknar mat för dagen. bistår invånarna i...