Taggat: pandemin

Pandemin accelererar minskningen av antalet praktiserande katoliker i Italien

Att antalet praktiserande katoliker i Italien är på nergång har länge varit ett faktum, och nya siffror visar att pandemin accelererat nedgången. Det är den senaste statistiken från Italiens nationella statistiska institut Isat, som...

Vad har vi lärt oss av pandemin?

Nu när pandemin börjar ebba ut, får vi alla fråga oss själva vad vi kan ha lärt oss av denna tid. Som kristna tror vi på Guds försyn och att han kan ha något...

Kyrkor – samlingsplatser för perifera aktiviteter?

Kyrkor – samlingsplatser för perifera aktiviteter?

Sex och en halv av landets drygt tio miljoner invånare är medlemmar i en kyrka eller ett kristet samfund. Om man tillfogar den uppskattningsvis halva miljonen muslimer, samt dem som tillhör andra trossamfund, hamnar...