Heliga Genoveva

En modig, målmedveten och handlingskraftig kvinna kom att påverka ett helt land i många hundra år. Än i dag står hennes anonyma monument i Paris och påminner om hennes inflytande, trots att sekulära krafter...