Paulus av Korset – asket med humor

  Paulus av Korset grundade passionisternas orden, en orden som även verkar i Stockholms katolska stift. Hans idé var att kombinera ett strängt munkliv i bön och ensamhet med aktivt predikande för fattiga. Huvudtemat...