Paulus VI – påven som sällan log

  Var Paulus VI (1963-1978) en påve som aldrig log? 1969 inledde den italienske Vatikanreportern Benny Lai en bok om påven med ett foto med bildtexten: ”Ett av påvens sällsynta leenden”. Tänk så annorlunda...