Benediktexperimentet

  På morgonen den 11 februari 2013 samlades kardinalerna i Vatikanens apostoliska palats. De väntade sig att påven Benedikt XVI skulle avrunda mer världsliga angelägenheter med kungörelsen av tre helgonförklaringar. De hade svårt att...