Taggat: peterspenningen

Peterspenningen finansierar kurian och internationellt hjälparbete

Vatikanen har publicerat sin budget för 2021 för stöd till kurians verksamhet och de påvliga välgörenhetsorganisationerna. Tack vare den så kallade Peterspenningen (världskyrkans ekonomiska gåvor till kyrkans centrala verksamhet) kunde 47 miljoner euro samlas...

Påvens allmosegivare har att göra

De senaste veckorna har kardinal Konrad Krajewski ofta figurerat i media. Två gånger har han rest som påvens sändebud till Ukraina för att visa påvens närhet och skänka den krigsdrabbade befolkningen materiell hjälp. Dess...