Vatikanen publicerar holocaustdokument online

Vatikanens statssekretariat kommer att göra breven till påven Pius XII från förföljda judar tillgängliga digitalt. Publiceringen börjar redan i juni och sker på uttrycklig önskan från påve Franciskus. Den gäller statssekretariatets historiska arkiv, Sektionen...