Taggat: Polen

Saligförklaring i Krakow på lördag

Fader Michal Rapacz, martyr och präst verksam i ärkestiftet Krakow, kommer den 15 juni att saligförklaras i sitt hemstift. Michal Rapacz föddes 1904 och verkade efter sin prästvigning som församlingspräst på olika platser och...

Biskopar i Polen: inga mobiler i biktstolen!

Präster i de ukrainska grekisk-katolska stiften i Polen fick nyligen nya instruktioner av sina biskopar: inga telefoner, läsplattor, smarta klockor eller andra skärmar tillåts under bikt eller liturgi. Ingen tech i biktstolen. Det är...

Unik saligförklaring: familjen Ulma trotsade nazisterna

Den 24 mars 1944 avrättade nazisterna det äkta paret Jozef och Wiktoria Ulma, deras sex barn och det ofödda barn höggravida Wiktoria ännu bar. Anledningen var att makarna under ett och ett halvt års...

Stor ökning av antalet diakoner i Polen

Stor ökning av antalet diakoner i Polen

Sedan det ständiga diakonatet infördes i Polen runt milennieskiftet har antalet ständiga diakoner ökat markant, och diakoner vigs nu i allt fler stift. Som i många andra europeiska länder sjunker antalet prästkandidater i Polen...

Allt djupare spricka mellan ortodoxa patriarker

Allt djupare spricka mellan ortodoxa patriarker

Den ekumeniska patriarken Bartolomeus I av Konstantinopels besök i Polen under förra veckan var en synnerligen tydlig markering mot den ryska ortodoxa kyrkans ledning och dess fortsatta lojalitet med Rysslands president Putin. Det nu...