Taggat: Präster

Allt fler katolska präster i USA anser sig vara konservativa

Vad som tros vara den största studien bland katolska präster i USA på femtio år visar, att präster som anser sig vara ”progressiva” i stort sett inte längre finns bland dem som nyligen blivit...

Stockholms katolska stift: höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare omöjliggör präster från utlandet

I en promemoria i början av maj föreslog regeringen att försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare från och med den 1 oktober ska höjas till en nivå som motsvarar 80 procent av en svensk medianlön, det vill...

Digitala id-kort för franska präster för att öka säkerheten

Katolska biskopskonferensen i Frankrike har i dagarna kungjort ett initiativ som ett led i att återupprätta allmänhetens förtroende för kyrkan, efter en rad avslöjanden om sexuella övergrepp inom kyrkan de senaste åren: ett id-kort,...

Färre än hälften av präster i USA ”litar” på sin biskop

En ny undersökning bland katolska präster visar att färre än hälften har förtroende för sin biskop. Samtidigt svarar åtta av tio att de ”frodas” som präster. Glada över att verka som präst men överväldigade...