Antalet präster halverat på 25 år i Frankrike

122 nya präster har vigts i Frankrike i samband med den gångna Petrus och Paulusfesten. 77 av dem är stiftspräster, 21 tillhör olika ordnar och resten kommer från olika kommuniteter, kongregationer och andra sammanslutningar...