Barnen på Hidden Valley Road

Robert Kolker, Albert Bonniers förlag, 2021 Den vanligaste sjukdomen i vår tid är inte cancer, aids/hiv eller covid-19. Det är psykisk ohälsa, framför allt den mystiska sjukdomen schizofreni. Den är mystisk, så till vida...