Taggat: regeringen

Regeringen: ingen utredning om dödshjälp

Socialminister Lena Hallengren (S) är tydlig i sitt svar till frågan om huruvida regeringen planerar tillsätta en utredning om dödshjälp: inga planer för någon sådan utredning finns för närvarande. Det var i två olika...

Ny förordning ska underlätta organdonationer

Regeringen har beslutat om ett nytt regelverk för donationsregistret, som samlar information om individers inställning till donation för att göra det enklare för vårdpersonalen. Den nya förordningen är tänkt att vara ett svar på...