Sankt Josef i Fatimamiraklet

När kyrkan nu kallats av påve Franciskus att viga ett helt år till familjernas liv och samtidigt ställa det under den helige Josefs beskydd, kan vi åter beakta vad Guds Moder Maria sagt till...