För Sankt Laurentius var det de fattiga som var Kyrkans skatter

  Som ärkediakon i Rom ansvarade han för kyrkans ekonomi och den karitativa verksamheten. Men det var de fattiga som Sankt Laurentius såg som kyrkans verkliga skatter. Laurentius föddes den 26 december år 225...