Taggat: Särkilax kyrka

Särkilax kyrka återuppstår efter 400 år

  Särkilax kyrka var den katolska kristenhetens näst nordligaste kyrka när Finland och Sverige var ett land. Älvarna var gamla tiders farleder, istället för dagens vägar, så kyrkans placering vid Torneälvens strand var medvetet...

Kyrkan spolades bort av vårfloden

  Den ovanligt kraftiga vårfloden i Torneälven år 1617, för drygt 400 år sedan, steg över sina bräddar. Vattnet och tunga isblock krossade allt i sin väg. Översvämningen blev så omfattande att bygdens timrade...