Ortodoxa helgonförklaringar väcker katolsk protest

Sju katolska biskopar, inklusive kardinal Josip Bozanic, ärkebiskopen av Zagreb, har skickat ett protestbrev till patriark Porfirije, serbiska ortodoxa kyrkans överhuvud. De kritiserar den serbiska kyrkans kanonisering av ”martyrbarnen i Jastrebarsko och Sisak”, som...