Taggat: sexuella övergrepp

Digitala id-kort för franska präster för att öka säkerheten

Katolska biskopskonferensen i Frankrike har i dagarna kungjort ett initiativ som ett led i att återupprätta allmänhetens förtroende för kyrkan, efter en rad avslöjanden om sexuella övergrepp inom kyrkan de senaste åren: ett id-kort,...

Påvliga barnskyddskommissionen får stark kritik

Vatikanens barnskyddsexpert jesuitpater Hans Zollner kritiserar i ett uttalande den påvliga barnskyddskommissionen hårt för bristande transparens och ansvarstagande samt dåligt ledarskap och lämnar nu sitt uppdrag. Barnskyddsexperten Hans Zollner S.J. har trätt tillbaka från...

Vice ordförande i tyska biskopskonferensen avgår

Biskopen av Osnabrück Franz-Josef Bode, som sedan 2017 även varit vice ordförande för tyska biskopskonferensen, har fått påvens tillåtelse att avgå i förtid. Franz-Josef Bodes avgångsansökan kom efter ett växande ifrågasättande av hans hantering...

Ny rapport: tusentals offer för sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i Portugal

Ny rapport: tusentals offer för sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i Portugal

Över fyratusen åttahundra offer för sexuella övergrepp inom katolska kyrkan mellan 1950 och 2022. Det är slutsatsen i rapporten från en oberoende kommission, tillsatt av Portugals biskopskonferens. Den portugisiska biskopskonferensen presenterade i går slutrapporten...

Katolska kyrkan i Spanien tillsätter oberoende utredning om övergrepp på minderåriga

Den katolska biskopskonferensen i Spanien har kungjort att man ämnar tillsätta en oberoende utredning som ska undersöka kyrkans egen, pågående undersökning av fall av sexuella övergrepp på minderåriga i kyrkliga miljöer. Utredningen, som biskoparna...

%d bloggare gillar detta: