Taggat: sexuella övergrepp

Lekmannaultimatum mot biskop i Schweiz

Lekmannaorganisationen i den schweiziska kantonen Luzern ställer ett ultimatum till sin biskop: ändras inte kyrkans ”homofobiska sexualmoral som är anti-liv” kommer man att behålla kyrkoskatten inom organisationen. Katolska kyrkan i Schweiz har en unik...

Rapport visar stort antal övergrepp inom katolska kyrkan i Schweiz

I den första rapporten om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i Schweiz som offentliggjorts framkommer det att 921 personer utsattes för sexuella övergrepp av totalt 510 kyrkliga företrädare mellan 1950 och 2022. Rapporten på...

Konst av präst som förbröt sig på barn tas bort från franska kyrkor

I ett antal kyrkor och kapell i Frankrike har man nu börjat ta bort glasfönster utförda av fader Louis Ribes, som efter sin död 1994 befanns ha begått sexuella övergrepp på ett stort antal...

Digitala id-kort för franska präster för att öka säkerheten

Katolska biskopskonferensen i Frankrike har i dagarna kungjort ett initiativ som ett led i att återupprätta allmänhetens förtroende för kyrkan, efter en rad avslöjanden om sexuella övergrepp inom kyrkan de senaste åren: ett id-kort,...

Påvliga barnskyddskommissionen får stark kritik

Vatikanens barnskyddsexpert jesuitpater Hans Zollner kritiserar i ett uttalande den påvliga barnskyddskommissionen hårt för bristande transparens och ansvarstagande samt dåligt ledarskap och lämnar nu sitt uppdrag. Barnskyddsexperten Hans Zollner S.J. har trätt tillbaka från...