Julie Billiart (8 april)

Fattigdom, sjukdom och motstånd från omvärlden måste inte vara hinder för att arbeta för Guds rike. Julie Billart påminner om att det enda som krävs är att man står beredd att använda de talanger...