Predikan på minnesdagen för S:ta Teresia Benedicta av Korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron

  Kära bröder och systrar i den katolska kyrkan, vi som lever i Sverige och i Europa. Europa har tre manliga och tre kvinnliga skyddshelgon. De manliga är de heliga Benedikt av Nursia och...