Den Salige Solanus Casey levde för de fattiga

  Solanus Casey var en katolsk präst och kapucinermunk som var verksam i USA. Han saligförklarades i november 2017 och firas i kyrkan den 30 juli. Solanus Casey föddes som Bernard Francis Casey den...