Jubileumsår för S:t Aloisius Gonzaga SJ

  Kyrkan vänder sina blickar mot ungdomarna. Nu i oktober äger Biskopssynoden rum där de ungas frågor, problem och drömmar sätts i fokus. Världsungdomsdagarna i Panama i januari 2019 förväntas också ge nya impulser...