Taggat: Stockholms katolska stift

Skarp kritik mot etableringsstopp för konfessionella friskolor

Regeringens förslag om att helt förbjuda nya konfessionella friskolor möter hård kritik i ett yttrande från stiftet. Även många andra remissinstanser, däribland diskrimineringsombudsmannen, Sveriges kristna råd och Kristna friskolerådet, är kritiska till förslaget. Det...

Barnskyddsombud utsett för Stockholms katolska stift

Nu har Stockholms katolska stift fått ett barnskyddsombud, Björn Håkonsson. Barnskyddsombudets roll är att bevaka skyddet för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp inom kyrkans verksamhet. Han är också biskopens delegat i barnskyddsfrågor. Tillsättningen...

Det nya Caritas Sverige

Det nya Caritas Sverige

  Församlingarna, flyktingarna samt offren för konflikter och naturkatastrofer. Det är ”nya” Caritas Sveriges tre arbetsområden. Till dem kan snart ett fjärde läggas: den dolda men ökande fattigdomen i vårt land. När Caritas Sverige...

Ursulinsystrarna hjälper till med utbildning men lyssnar också på kvinnornas problem - och delar deras glädjeämnen.

Unga mödrar i Tanzania får nytt hopp

  Det är svårt nog att vara en ung kvinna i Tanzania idag. Än värre är det att vara ung, outbildad och ogift mor på landsbygden där männen härskar. Det säger Ursulinsystern Alice, som...

Större delen av Sydsudan är kristet, med en stor katolsk befolkning som lider under fruktansvärda förhållandena

Påven stödjer katolska stiftets hjälparbete i Sydsudan

  Det kom som en fin överraskning att påve Franciskus hjälper oss med vårt arbete för de nödställda i Sydsudan. Det säger Combonisyster Laura Gemignani. – Pengarna kommer vi använda till att förbättra vårt...