Sydafrikas biskopar oroade över gapet mellan fattig och rik

Södra Afrikas katolska biskopskonferens (SACBC) är oroad över Sydafrikas ekonomiska politik och att många hushåll hamnar i skuld och djup fattigdom. I sitt senaste dokument om fattigdomsutbredning uppmärksammar biskopen av Umtata och SACBC:s ordförande...