Taggat: syro-malabariska kyrkan

Indiens biskopar: attacker mot kristna allt vanligare

Med ett sexsidigt uttalande offentliggjort förra veckan hoppas den katolska biskopskonferensen i Indien sätta ljuset på den allt svårare situationen för landets kristna. Biskoparna i de latinska, syro-malabariska och syro-malankariska katolska kyrkorna är tydliga...

Inget slut på oenigheterna inom den syro-malabariska kyrkan

Striderna inom den syro-malabariska riten angående reformering av liturgin fortsätter. En nytillsatt påvlig delegat försöker nu gjuta olja på vågorna, som svallat högt i två år. Oenigheten gäller liturgiska reformer för den syro-malabariska riten,...