Estlands kristna bad för Ukraina  

En ekumenisk förbönsgudstjänst samlade kristna från alla kyrkor i Estland på Pingstdagen. Gudstjänsten hölls i den ukrainska grekisk-katolska kyrkan ”Gudsmodern med tre händer” i Tallinn. Den leddes av församlingens kyrkoherde Roman Kihk, som assisterades...