Dikter i urval

Thomas Merton, övers. Stefan Albrektsson och Michael Economou, Silentium skrifter, 2022 Trappistmunken Thomas Merton är en av 1900-talets stora katolska personligheter. Han föddes i Frankrike 1915, studerade i England och New York, blev betagen...