Sträng katolsk orden öppnar sitt fjärde kloster i världens största muslimska land

Trappisterna, en gren inom cisterciensorden, öppnade i somras sitt fjärde kloster i Indonesien, där munkarna kommer att ägna sig åt att be för och tjäna det indonesiska folket. Munkarna inom trappistgrenen, som fått sitt...