Taggat: Ukraina

Rysk bombning förstör Caritaslager med hjälp till hundratals familjer

Tisdagens ryska bombning av ett Caritaslager i Lviv resulterade i en brand som slukade nödhjälp förberedd att gå till över sexhundra familjer. Det var tidigt på morgonen, som ett centralt Caritaslager fyllt med hjälpsändningar...

Ukrainska kyrkans överhuvud: Ett mirakel att jag lever

Vid den mässa som i går söndag avslutade den ukrainska grekisk-katolska kyrkans biskopssynod i Rom var kyrkans överhuvud, storärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, tydlig: Det faktum att jag är med er i dag, att jag lever:...

Pingstdagens kollekt till Caritas Ukraina

Den nordiska biskopskonferensen har beslutat att kollekterna från alla pingstdagens mässor som firas i Norden ska gå till Caritas Ukraina. Samtidigt uppmanar biskoparna till att fira söndagens mässa för fred och rättvisa för det...

Ukraina: nära femhundra religiösa byggnader förstörda i kriget

En sammanställning från den ukrainska organisationen Institute of Religious Freedom visar att fyrahundra nittiofyra kyrkor och andra religiösa byggnader har förstörts, skadats eller utsatts för inbrott sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina startade. Det...

Storärkebiskop Shevchuk: svår situation för präster i Ukraina

Inför årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har överhuvudet för den grekisk-katolska kyrkan i Ukraina, storärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, uttalat sig om den svåra situationen för många av kyrkans präster i landet. Det var...