Taggat: Ukraina

Heliga stolen redo att medverka i fångutväxling mellan ryska och ukrainska krigsfångar

Påven Franciskus har i dagarna förnyat sin vädjan om fångutväxling mellan ryska och ukrainska krigsfångar, och försäkrat om att Heliga stolen önskar underlätta arbetet att få ett sådant till stånd. Det var när påve...

Ukrainas storärkebiskop om kriget, påven och välsignelser

Under en resa till USA förra veckan gav storärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, den grekisk-katolska kyrkans överhuvud i Ukraina, en intervju med den katolska tv-kanalen EWTN om bland annat kriget i Ukraina, påven och reaktionen på...

Rysk bombning förstör Caritaslager med hjälp till hundratals familjer

Tisdagens ryska bombning av ett Caritaslager i Lviv resulterade i en brand som slukade nödhjälp förberedd att gå till över sexhundra familjer. Det var tidigt på morgonen, som ett centralt Caritaslager fyllt med hjälpsändningar...

Ukrainska kyrkans överhuvud: Ett mirakel att jag lever

Vid den mässa som i går söndag avslutade den ukrainska grekisk-katolska kyrkans biskopssynod i Rom var kyrkans överhuvud, storärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, tydlig: Det faktum att jag är med er i dag, att jag lever:...

Pingstdagens kollekt till Caritas Ukraina

Den nordiska biskopskonferensen har beslutat att kollekterna från alla pingstdagens mässor som firas i Norden ska gå till Caritas Ukraina. Samtidigt uppmanar biskoparna till att fira söndagens mässa för fred och rättvisa för det...