Dystert rekord: 100 miljoner flyktingar i världen

FN:s flyktingkommissariat UNHCR rapporterar ett dystert rekord. Världen har idag 100 miljoner flyktingar. Rapporten kom på Världsflyktingdagen, måndagen den 20 juni. I slutet av 2021 låg siffran för människor som fördrivits av krig, våld,...