Taggat: USA

Allt fler katolska präster i USA anser sig vara konservativa

Vad som tros vara den största studien bland katolska präster i USA på femtio år visar, att präster som anser sig vara ”progressiva” i stort sett inte längre finns bland dem som nyligen blivit...

Nytt initiativ i USA ska öka katolikers medvetenhet om eukaristin

Resultaten från en undersökning bland katoliker i USA 2019 var avslöjande: endast en tredjedel av de tillfrågade instämde med katolska kyrkans lära att Jesus helt och fullt är närvarande i eukaristin. Nu pågår ett...

Allt fler latinos i USA icke-katoliker

En ny studie bekräftar tidigare undersökningar: allt fler i USA med latinamerikansk bakgrund beskriver sig som icke-troende. På bara tolv år har en av fem i denna grupp slutat se sig som katolik. Katoliker...

Amerikansk pro-life präst fråntas prästvigningen på grund av politiskt engagemang

Frank Pavone, en i USA välkänd präst som sedan trettio år leder rörelsen Priests for Life, har fråntagits sin prästvigning. Beslutet från Heliga stolen kommer efter att Frank Pavone av sin biskop länge uppmanats...

Färre än hälften av präster i USA ”litar” på sin biskop

En ny undersökning bland katolska präster visar att färre än hälften har förtroende för sin biskop. Samtidigt svarar åtta av tio att de ”frodas” som präster. Glada över att verka som präst men överväldigade...