Valet utmynnade i en oviss regeringssituation

Valet 2018 utmynnade i en låst situation där de båda traditionella blocken hamnade oerhört jämnt, med ett mandats fördel för det rödgröna blocket. Enligt Valmyndigheten är det bara 30 000 röster som skiljer, vilket...