Taggat: vandalisering

Markant ökning av inrapporterade hatbrott mot kristna i Europa

Sextiofem procent fler hatbrott mot kristna 2020 än 2019. Det rapporterar Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), som varje år sammanställer statistik för olika kategorier av hatbrott. Femtiosju länder rapporterar regelbundet in...

”En explosion av ilska”

Mitt på ljusan dag fredagen den 13 november vandaliserades Kristus Konungens kyrka vid Heden i Göteborg. Då kyrkorummet med anslutande sidokapell nära nog aldrig står tomma, måste gärningen ha utförts med blixtens hastighet –...