Stor skillnad mellan svenska och utländska ungdomar vad gäller personlig tro

En ny undersökning om integration bland ungdomar i Sverige visar att ungdomar med svenska föräldrar skiljer sig markant, när det gäller synen på religion, från ungdomar som är födda utomlands eller har två utlandsfödda...