Hans Küng – viktig och ansedd, men omstridd, teolog

Ingen fred i världen utan fred mellan religionerna. Den tesen formulerades av teologen Hans Küng 1989. Idag talar erfarenheterna för att han hade rätt. Den schweiziske teologen och katolske prästen avled den 6 april,...