Vi ska inte gå Tysklands väg! Vi har vår väg!

Vi är en liten katolsk kyrka i världen – men en växande kristen gemenskap med enorma möjligheter för framtiden. Församlingarna både växer och läcker men lever.

Sverige är på väg att få tillbaka de levande banden med kyrkans katolska rötter och historia. Vi har en svensk katolsk egenart att vara stolta och tacksamma över. Vi har fått se den katolska gemenskapen återfå sin fulla identitet i vårt land. Vi är ett stift, vi har katedral och vi har en biskop i den apostoliska successionen.  

Det är de inre förhållandena vi måste vara aktsamma med. Vi får leva med i den universella kyrkans diskussioner och uppleva spänningar.

I allt som sker på andra håll, tecken på upplösning av katolsk doktrin i den pastorala praktiken, avsteg från kontinuerlig morallära, försök till konsensusbildning kring subjektiva och individualistiskaformuleringar, små förskjutningar i begreppen är inte små bagateller att ta lätt på!

Ta bara begreppet ’gudstjänster’ som förs fram som alternativ till den heliga mässan. Ta ’dialogen’ som ersättning för den klara och välgrundade sanningen.

Vi måste se allvarligt på troheten mot Kyrkan inför det som väntar oss. Inom bioetiken, inom organtransplantationsutvecklingen, inför de politiska frågorna om försvar och energiformer i framtiden.

Katolska kyrkan i Sverige har sin egen roll och kallelse och måste stå på klippan, annars faller den. Vi har ett framtidsansvar för kommande generationer katolska kristna. Sverige behöver oss!

Göran Fäldt