Kampen om klimatkrisen handlar om storstäderna

Enligt FN kommer mer än två tredjedelar av världens befolkning att bo i städer år 2050. År 1950 var det mindre än en tredjedel. I Nordamerika är andelen redan över åttio procent och globalt sett lever idag fler än fyra miljarder människor i städer. Det innebär att kampen för ett större miljöengagemang kommer att vinnas eller förloras i städerna. 

Så kan man sammanfatta budskapet i en nyligen publicerad bok som presenterades på Vatikanradions högkvarter i Rom i slutet av januari – Laudato Si’ and Big Cities (Laudato Si’ och storstäder) – med kardinal Lluís Martínez Sistach, tidigare ärkebiskop av Barcelona, som redaktör. 

Laudato Si’ är namnet på påve Franciskus encyklika om miljön, den första som någon påve ägnat helt åt detta ämne. Den nya boken sammanställer rapporter som presentera- des vid en konferens i Rio de Janeiro i Brasilien sommaren 2017, där man behandlade frågan om encyklikans relevans för städerna. 

Konferensen fokuserade på tre huvudsakliga utmaningar för miljön som är typiska för urbaniseringen: drickbart vatten, luftkvalitet och den konstanta ökningen av sopor. 

Likgiltigheten ett stort problem 
Både kardinal Sistach och den argentinske biskopen Marcelo Sánchez Sorondo, kansler för Påvliga vetenskapsakademien och Påvliga akademien för sociala studier, betonade att klimatförändringarna är verkliga och måste bekämpas. 

– Klimatförändringen är allas problem. Vi kan inte lösa det genom att inte låtsas se det, planeten är redan ordentligt misskött, sa kardinal Sistach. 

Sistach uppmanade till krafttag för att skydda ”vår stackars lidande planet” och efterlyste progressiva beslut för att minska utsläppen av de gaser som forskarna säger orsakar den globala uppvärmningen. 

Kardinalen citerade Laudato Si’ och beklagade likgiltigheten inför problemen för vårt gemensamma hem, liksom avsaknaden av den ansvarskänsla som bör vara en självklarhet i alla civiliserade samhällen. 

– Vi behöver förändra vår livsstil, och göra upp med slit och slängkulturen, sa Sistach. 

Biskop Sánches Sorondo manade de kyrkliga universiteten att bidra till att lyfta upp frågan om klimatkrisen. 

– Våra institutioner talar inte om dessa samtida frågor, sa han och pekade på att det kompliceras av att relativt få katolska universitet har hela bredden av vetenskapliga fakulteter. 

Samarbete med andra religioner 
Båda biskoparna var överens om att miljökampen öppnar möjligheten till samverkan med andra kristna och folk tillhörande andra religioner. Det är en viktig ekumenisk och interreligiös mötesplats, menade Sistach och påminde om påve Franciskus uppmaning om att de stora världsreligionerna måste samarbeta för att finna lösningar på dessa stora problem. 

– Det är mycket viktigt att samtalen kring Laudato Si’, som berör hela mänskligheten, är ekumeniska och interreligiösa, sa biskop Sánches Sorondo. 

Som ett exempel på den potential frågan besitter visade biskopen på ett av kapitlen i boken. Det återger en diskussion från konferensen i Rio mellan den brasilianska kardinalen Orani Joao Tempesta och två av påve Franciskus nära vänner, rabbi Abraham Skorka och den muslimske ledaren Omar Ahmed, båda från Argentina. 

Boken innehåller också det budskap som Franciskus sände till konferensen där han säger att dagens utmaningar i städerna måste mötas med tre ledord: respekt, ansvar och gemenskap. 

Det är viktigt för samhället att ar- beta tillsammans i ett politiskt, utbildande och religiöst sammanhang för att skapa varmare relationer mellan människor och bryta ner de murar som isolerar och marginaliserar, skriver påve Franciskus i hälsningen.

John L. Allen Jr.
(Övers. från engelska med tillstånd av författaren)