Påven tog emot mormonernas överhuvud

Påve Franciskus tog på lördagen emot mormonernas överhuvud, Russell Nelson, i en privat audiens. Inga detaljer är kända om innehållet i deras samtal. Den 94-årige Russell förestår sedan januari i år ”Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga”. Sedan 1984 tillhör han dess ledande grupp ”de tolv apostlarna”.

Anledning till audiensen var invigningen av det första mormontemplet i Rom på söndagen. Byggnaden som påbörjades 2010 ligger vid Roms utkant och omfattar en yta på 3 700 kvadratmeter, det största mormontemplet i Europa och det första i Italien. 

”Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga” har enligt egen uppgift omkring 16 miljoner medlemmar över hela världen. Den ser sig som Kristi enda sanna kyrka men förhåller sig tolerant mot andra kristna. I det katolskt präglade Italien lever enligt egna uppgift 23 000 mormoner. Deras närmaste tempel fanns hittills i den schweiziska staden Bern.

(Vatican News)