Påven i möte med romer och sinti

Påve Franciskus kritiserade på torsdagen den ofta dåliga behandlingen av romer och sinti i våra samhällen. Det skedde i samband med ett möte med omkring fem hundra romska gäster i Vatikanen, där påven ledde bön och samtal med dem.

– Ingen har rätt att klistra kränkande adjektiv på sina medmänniskor, sade påven.

Samhället möter inte alltid romer och sinti på ett rättvist sätt. De har dåligt rykte därför att många tigger om allmosor. Men samhället är offer för en dröm. För ytterst är varje människa en syndare.

– Var och en av oss är syndare, vi alla, sade påven, vi alla.

Något som gör honom arg är att etikettera människor med adjektiv, sade Franciskus.

– Vi är vana att tala om människor med hjälp av adjektiv. Vi säger inte: Det är en människa, det är en mor, en ung präst. I stället säger vi: den där är si och så och klistrar på adjektiv. Och det är destruktivt, för det låter inte människan vara som han eller hon är.

– Det är sant: det finns medborgare av andra klass. Men de verkliga andra klassens medborgare är de som marginaliserar människor. De är andra klassens medborgare för att de inte vet hur man omfamnar. Med adjektiv till hands kastar de ut de andra och lever på detta sätt, alltid med kvasten i hand för att sopa bort de andra, antingen med skvaller eller med annat. I stället är den egentliga vägen en väg av syskonskap, sade Franciskus. 

(Vatican News)